Sport

Muude tegevuste kõrval panustab Meredivisjoni juhtkond ja liikmeskond ka aktiivselt kehakultuurile. Merekaitseliitlastel on igal aastal kahel korral (kevadel ja sügisel) võimalik sooritada Kaitseväe füüsilise ettevalmistuse katseid Mereväebaasis koos Mereväes teenivate kaadrikaitseväelastega.

 

Kaitseväe üldfüüsilised katsed koosnevad kolmest alast, millest iga üks annab 100 punkti (kokku 300 punkti). Katse loetakse sooritatuks, kui sooritaja kogub kolme ala peale kokku vähemalt 190 punkti. Üldjuhul koosneb test järgmistest aladest:

  1. käte kõverdamine toenglamades 2 minuti jooksul,
  2. istesse tõus selililamangus 2 minuti jooksul,
  3. 3200 meetri jooks (teatud juhtudel võimalik asendada murdmaasuusatamise, maanteeratta sõidu või ujumisega).

Nõuded füüsilise ettevalmistuse katsetele on kehtestatud kaitseministri määrusega 21.12.2007 nr 35 - VAATA SIIT (Riigiteataja.ee)

 

Mereväebaasis sooritatakse kaks esimest ala väga hea varustatusega jõusaalis. Jooks toimub välitingimustes.

Foto: ltn Kuno Peek, 11.10.2011.

 

2007. aasta kevadel korraldas Meredivisjon liikmetele lühikursuse vehklemises, mis Eesti vabariigi algusaastatel oli populaarne spordiala kaitsejõududes üle riigi ja mujalgi. Meredivisjoni kursus vehklemises lõpes klassikalise turniiriga, millel parimaks merekaitseliitlaseks osutus Pelle Peek.

 

Merekaitseliitlased vehklemiskursusel.

Foto: ltn Kuno Peek, 12.03.2007

 

Kaitseliitlane riietumas võistlemiseks.

Foto: ltn Kuno Peek, 12.03.2007

--

Uudised

Pildid