Laevateenistus

Laevateenistuse põhiliseks väljundiks Meredivisjonis on teenimine kontaktohvitseri (Liaison Officer - LO) ametis, kui Eestisse saabuvad visiidile välisriikide sõjalaevad. Meredivisjonist teenistusse määratud kontaktohvitser suunatakse laeva visiidi ajaks Mereväe staabi käsutusse. Kontaktohvitseriks saamise eelduseks on tavavormi olemasolu, isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus ning heal tasemel inglise keele oskus.

 

Kontaktohvitser on sidemeheks laeva ja võõrustava riigi vahel ning riigi ametlik esindaja kogu laevavisiidi vältel. Üldjuhul läheb kontaktohvitser koos lootsiga laeva pardale, kui Eestit külastav laev jõuab lootsimise alasse. Teinekord võib see tähendada tormistel vetel ronimist väikeselt lootsi kaatrilt mööda köisredelit suure sõjalaeva pardale. Kontaktohvitseri põhiliseks funktsiooniks on tagada külaliste visiidi probleemideta ja sujuv kulgemine. Lisaks tuleb saata külalisi viisakusvisiitide ajal erinevate võimuesindajate juurde ning sooritada muid laeva juhtkonna ja Mereväe poolt antud korraldusi. Kontaktohvitser on teenistuse ajal ööpäevaringses valmiduses, st telefoni teel kättesaadav ja võimeline kiiresti mistahes ajahetkel tegelema külalistel esinenud probleemidega.

 

Eesti sadamaid külastavad sõjalaevade juhtisikud teevad reeglina lühikesi viisakusvisiite (kuni 1 tund), mis on formaalsed ja millega väljendatakse oma sõbralikke ja rahumeelseid kavatsusi. Üldjuhul antakse võimalus vastata viisakusvisiitidele vastukülaskäikudega, kutsudes võõrustajaid laevadega tutvuma või mõnele seltskondlikule üritusele. Tihtipeale korraldatakse laevadel mitmesuguseid vastuvõtte, õhtusööke, kokteiliõhtuid jne.  Eestit külastavatel sõjalaevade komandöridel on kombeks viisakusvisiite ajal külastada linnapead, Mereväe juhtkonda ja saatkondasid. Levinud on ka erinevad lilletseremooniad.

 

Meredivisjoni liikmetel on 2011. aasta seisuga olnud au teenida kontaktohvitseridena ca 50 laeva visiiti. Suurimaks laevaks nende seas on Ühendkuningriigi lennukikandja HMS Illustrious (2009. a. külastas Tallinnat, pardal 916 meeskonnaliiget). Väikseimaks laevaks võib pidada Taani kuningliku Merekaitseliidu SAR-laeva MHV-809 Antares (2011. a. külastas Tallinna merepäevi, pardal 12 meeskonnaliiget). Kõige erilisemaks laevaks võib pidada Saksa Liitvabariigi moodsat allveelaeva U33 (2011.a. külastas koos saatelaevaga Tallinnat).  

 

 

Pilte kontaktohvitseride teenistustest:

 

1. HMS Illustrious koos Eesti Mereväe miinijahtijatega formatsioonis teel Tallinna Vanasadamasse (kontaktohvitser juba pardal tegutsemas):

Pilt: HMS Illustrious pressiohvitser, 18.06.2009

 

2. Kontaktohvitser (n-ltn Kostiv) toetamas avatud laev (Open Ship) üritust, tõlkides laevameeskonna teksti huvilistele:

Pilt: ltn Kuno Peek, 23.06.2007

 

3. Kontaktohvitser (n-ltn Kangro) suundumas laeva pardale (pardale minek keset merd):

Pilt: ltn Holger Haljand, 23.06.2006

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uudised

Pildid