Kodulehed

Eesti riigikaitsega seotud kodulehed:

 

Kaitseministeerium - www.mod.gov.ee

Kaitsevägi - www.mil.ee

Kaitseväe pildiserver - http://pildid.mil.ee/

Kaitseliit - www.kaitseliit.ee

Kaitseliidu Tallinna Malev - http://tallinn.kaitseliit.ee/

Noorkotkaste Tallinna Malev - http://nktallinn.weebly.com/ 

Naiskodukaitse - http://www.naiskodukaitse.ee/ 

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) - www.erok.ee

 

Rahvusvahelised operatsioonid - http://operatsioonid.kmin.ee/

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus - www.icds.ee

Kõrgem Sõjakool - www.ksk.edu.ee/est/korgemsojakool

Baltic Defence College (BALTDEFCOL) - www.bdcol.ee

Kaitseressursside Amet - www.kra.ee

Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus - http://vk.kra.ee/

Küberkaitseliit - http://uusweb.kaitseliit.ee/et/kuberkaitse-uksus 

 

Eesti Sõjamuuseum & Kindral Laidoneri Muuseum - www.esm.ee

Eesti Eruohvitseride Kogu - www.eeok.eu

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing - www.mil.ee/evsu/index.php?s=1

Meie ei unusta! (in memorandum) - http://operatsioonid.kmin.ee/index.php?page=107

 

Korruptsiooni teemaline lehekülg (Justiitsministeerium) - www.korruptsioon.ee

Avaliku Teenistuse Veeb - www.avalikteenistus.ee/

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti - www.transparency.ee

 

Ajaleht "Diplomaatia" - www.diplomaatia.ee

 

 

Välismaised kodulehed:

 

Reserviupseeriliitto (Soome Reservohvitseride Liit) - www.rul.fi

NATO - www.nato.int

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) - www.ccdcoe.org

Euroopa Liidu Nõukogu: julgeolek ja kaitsevõime - http://consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=261&lang=ET

 

--

Uudised

Pildid