Briti meremeeste mälestustahvel

Ajaloost (Reet Naber, Eesti Merevägi):

 

Briti eskaader jõudis Tallinna reidile 12. detsembril 1918.a. See avaldas otsustavat mõju Vabadussõja käigule, sest demonstreeris välisriikide toetust Eesti võitlusele oma iseseisvuse eest. Juba 21. detsembril läksid laevad välja Soome lahele, et tulistada vaenlase positsioone Kunda, Aseri ja Purtse piirkonnas. Inglise eskaader osales edaspidigi dessantide maabumise kindlustajana. 26.detsembril arestisid Inglise laevad Tallinna lahel Nõukogude miiniristlejad, mis anti üle Eesti valitsusele: "Spartak", (Eesti Merejõududes nimetati ”Vambola”) ja "Avtroil" (”Lennuk”) Inglise laevastik osales ka Kroonlinna ja Krasnaja Gorka ründamisel.

Briti laevastiku kohalolekut Läänemerel pidas kuningriigi valitsus tähtsaks. Tegevuse jätkudes määrati uueks üksuse ülemaks kontradmiral Walter Cowan, kelle käsutusse anti kaks kergeristlejat ja viis hävitajat, lipulaevaks ristleja “Caledon”. Briti laevastiku küllaltki aktiivne tegevus Soome lahel kestis kuni detsembrikuuni, mil laht jäätuma hakkas ning alused tuli ära viia. 28. detsembril 1919 lahkus Cowan oma laevastikuga Tallinnast ja Soome lahele jäid veel mõned laevad.

Briti laevastiku kohalolek elimineeris Punalipulise Balti laevastiku. Kokku tegutses Vabadussõja ajal merel 274 erinevat Inglise laeva ning üle 250 Eesti aluse. Osutatud teenete eest anti Vabadusriste 128 briti kodanikule. Sõjategevus merel ei läinud mööda ka kaotusteta (üks kergeristleja, kaks hävitajat, üks allveelaev, kaks traalerit, kaheksa torpeedokaatrit).

Neid 1918 ja 1919 aasta sündmusi on jäädvustatud Püha Vaimu kiriku altariruumi põhjaseinalale kinnitatud kahe mälestustahvliga.


 

Mälestustahvel "Eesti Vabadusristiga autasustatud Briti kodanikele":

 

 
Foto: ltn Kuno Peek, 25. mai 2010

 

  • Avatud - 23. juunil 2000
  • Kavandaja ja projekti eestvedaja - Priit Herodes
  • Valmistaja - Miniplast Pluss OÜ
  • Annetaja - Kaitseministeerium

Mälestusmärgi avas Võidupühal, 23. juunil 2000.a. kell 14.00 alanud tseremoonial Briti Kuningliku Sõjalaevastiku ülem, Esimene Merelord admiral Sir Michael Boyce koos Eesti Mereväe ülema kaptenleitnant Jaan Kapp'i ja Piirivalveameti peadirektori kontradmiral Tarmo Kõuts'iga. Mälestusmärgi õnnistasid Tallinna praost, Püha Vaimu kiriku õpetaja Gustav Peeter Piir ja anglikaani kaplan Rupert Moreton.

 

 

Mälestustahvel "Läänemerel 1918-1919 hukkunud Briti sõjaväelastele":

 


Foto: ltn Kuno Peek, 25. mai 2010

 

  • Avatud - 20. juunil 2003
  • Kavandaja ja projekti eestvedaja - Priit Herodes
  • Valmistaja - Miniplast Pluss OÜ
  • Annetaja - Krahv Carlisle

Tahvel on pühendatud Läänemerel 1918-1919 toimunud lahingutegevuses hukkunud Briti Kuningliku Mereväe 14 ohvitserile, 92 meremehele, Kuninglike Õhujõudude 4 ohvitserile ja ühele õhuväelasele. Tahvli avamise tseremoonia ajaks saabus Tallinna HMS St. Alban. Mälestustahvli avasid Ühendatud Kuningriigi Esimene Merelord admiral Sir Allan West ja Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Õnnistamistalituse viisid läbi Eesti Kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ja Tallinna praost Gustav Piir ning Kuningliku Mereväe peakaplan, Tema Majesteedi aukaplan Barry Hammett. Tseremoonial osales hulgaliselt kõrgeid aukandjaid kodu- ja välis-maalt. Auvalves seisid Eesti ja Briti mereväelased.

16.detsembril 2005.a. avasid Tema Kuninglik Kõrgus Yorki hertsog prints Andrew koos Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga Inglismaal Kuningliku Sõjalaevastiku kodusadama Portsmouthi katedraalis Eestist toodud mälestustahvli aastatel 1918-1919 Läänemerel hukkunud 111-le Briti mere- ja õhuväelasele. Portsmouthis avatud mälestustahvel on koopia 20. juulil 2003. aastal Tallinna Püha Vaimu kirikusse paigaldatud plaadist. Mälestustahvli pidulikul avamisel osalesid veel Ühendatud Kuningriigi Kaitseväe juhataja kindral Sir Michael Walker, Esimene Merelord admiral Sir Allan West, Tema Majesteedi suursaadikud Sarah Squire ja Nigel Haywood ja paljud teised. Eesti poolt olid lisaks admiral Kõutsile kohal Eesti Vabariigi suursaadik Kaja Tael koos teiste Eesti Londoni saatkonna diplomaatidega, Eesti Mereväe ülema kohusetäitja kaptenmajor Peeter Ivask, peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik, Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Allmann ning paljud teised riigi ja avaliku elu tegelased.

 

Foto: ltn Kuno Peek, 25. mai 2010 

 

--

Uudised

Pildid