Eesti Mereväe sõjalaevade vappide kirjeldused eesti ja inglise keeles

Miinilaevade Divisjoni laevade vapid

The MCM Squadron’s ships’ coats of arms
 
 
 
EML ADMIRAL PITKA
Punasel kilbil hõbedane tugirist, millel must ankur ning sellel väike riigivapp.Kilp on asetatud sinisele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis. RingL on kuldsete tähtedega laeva nimi ADMIRAL PITKA ning laeva vapikiriPRO PATRIA isamaa eest. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Vapivärvid sümboliseerivad lahingutandrilgi laitmatut rüütliau, ühtlasi viitavad nad Eesti ja Taani ajaloolistele sidemetele ning tänasele koostööle. Risti kuju osutab Vabadusristile ja märgib admiral Johan Pitka tähtsat osa Eesti vabadusvõitluses.
Vapi kavandas Priit Herodes 2000.aastal.
 
ENS ADMIRAL PITKA
Gules, cross potent Argent charged with an anchor Sable, the lesser Estonian state arms in centre. The shield is displayed on circlet Azure, surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet in letters Or the name of the ship ADMIRAL PITKA and motto PRO PATRIA (for fatherland).
The colors of the vessel's coat of arms represent the impeccable honor of knighthood on the battlefield and also the connections and joint history between Estonia and Denmark. The shape of the cross points to the Estonian Liberty Cross and points out an important role of Admiral Johan Pitka role during the Estonian War of Independence.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2000.
 
EML TASUJA
Leegilõikeliselt põigiti poolitatud must-kuldsel kilbil ülessuunatud teraga hõbedane mõõk. Kilp on asetatud punasele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis. Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi TASUJA ning aeva vapikiri MORE MAIORUM - esivanemate kombel. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Vapp viitab Tasuja tähendusele eestlaste muistses vabadusvõitluses ja samanimelise laeva osale Vabadussõjas.
Vapi kavandas Priit Herodes 2006.aastal.
 
ENS TASUJA
Parted per fess rayonné, Sable and or charged with sword Argent per pale. The shield is displayed on circlet Gules surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet in letters Or the ship name TASUJA (The Avenger) and motto MORE MAIORUM – as our forefathers.
The sword points to Tasuja, a romantic semi-historical person during the ancient Estonian Freedom Fight in the 13th century, and also points to the historical Estonian Navy vessels Tasuja role during the Estonian War of Independence 1918 - 1920
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2006.
 
 
EML RISTNA
Kuldsel kilbil on punane püstpalk, mille ülaosas hõbedane kaheksaharuline täht. Kummalgi pool palki on püstasendis mustmõõk. Kilp on asetatud sinisele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis. RingiL on kuldsete tähtedega laeva nimi RISTNA ning laeva vapikiri FAMA SEMPER VIVIT – maine elab igavesti. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.  
Vapivärvid sümboliseerivad ustavust, vaprust ja sihikindlust ning viitavad ühtlasi Soomele – riigile, kus laev ehitati ja kust ta relvavendadelt kingiks saadi. Püst-palk tähistab Ristna punast tuletorni ning täht teednäitavat majakatuld ja Põhjanaela. Mõõgad on lahinguvendluse sümbol.
Vapi kavandas Priit Herodes 2003.aastal.
 
 
ENS RISTNA
Or, pale Gules charged with a star of eight points, Argent. The pale is accompanied in both side by sword per pale, Sable. The shield is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident. On the circlet in letters Or is the ship name RISTNA and the motto FAMA SEMPER VIVIT - reputation lives forever)
The colors symbolize allegiance, bravery and dedication and also allude to Finland – the state where the ship was built and who donated it to their brothers in arms. The pale Gules symbolizes a red lighthouse at Ristna and the star means the lighthouse’s guiding light, the North Star. The swords are symbols of brotherhood in arms.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2003.
 
 
EML ADMIRAL COWAN
Hõbedasel punase äärisega kilbil on punane kaldrist ja päises punane liilia. Kilp on asetatud sinisele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis. Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi ADMIRAL COWAN ning laeva vapikiri AD OMNIA PARATUS valmis kõigeks. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Laev on nimetatud Briti admiral Sir Walter Cowan'i mälestuseks, kellel on hindamatud teened Eesti iseseisvuse saavutamisel ja kindlustamisel aastatel 1918-1919. Laeva vapp põhineb admirali SirWalter Cowan'i isiklikul vapil. EML Admiral Cowani vapp on Tema Majesteedi kingitus Eestile.
Vapi kujundas Priit Herodes 2006.aastal.
 
ENS ADMIRAL COWAN
Argent bordured Gules charged with saltire and in fess a fleur-de-lis, Gules. The shield is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet is in letters Or the ship name ADMIRAL COWAN and motto AD OMNIA PARATUS – ready for everything.
The ship is named after British Admiral Sir Walter Cowan who played a very important role in Estonia’s process of achieving and stabilizing independence in 1918-1919. Therefore, the ship's coat of arms is based on Admiral Cowan’s personal coat of arms. The coat of arms of ENS Admiral Cowan was the official gift of Her Majesty the Queen to Estonia.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2006.
 
 
EML SAKALA
Mustal kilbil on hõbedane heraldiline roos, selle kohal on kaks ristatud hõbedase tera ja kuldse käepidemega mõõka. Kilp on asetatud sinisele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis.. Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi SAKALA ning vapikiri IN NOMINE LIBERTATIS vabaduse nimel. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Vapikilbi must värvus tähistab Sakalamaa viljakat mulda ning rahvuskuube. Hõbe sümboliseerib ustavust ja aatelisust. Roos viitab Sakalamaa pealinna Viljandi vapile. Mõõgad tähistavat Sakala kaalukat osa eestlaste muistses vabadusvõitluses ning tänast kaitsetahet.
Vapi kujundas Priit Herodes 2007.aastal.
 
ENS SAKALA
Sable, heraldic rose Argent and two crossed swords Argent with handles Or. The shield is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet is in letters Or the ship name SAKALA and motto IN NOMINE LIBERTATIS – in the name of freedom.
The black color represents the rich soils of Sakala (the ancient county) and the ethnic Estonian men’s coat. Silver symbolizes allegiance and dignity. The rose points towards Viljandi’s coat of arms which is the historic capital of Sakala. The swords are representing Sakala’s important role in Estonian ancient freedom fight as well as today’s fighting spirit.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2007.
 
 
 
EML UGANDI
Mustal kilbil on kilbi alumisest servast tõusev hõbedane joonia sammas, selle kohal on hõbedane kaheksaharuline täht. Kilp on asetatud punasele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis.Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi UGANDI ning vapikiri SEMPER ANTE alati ees. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Sammas sümboliseerib tarkust ja teadmisi, kaheksaharuline täht teednäitavat Põhjanaela ja kompassiristi. Hõbe tähistab ustavust, vaimuvalgust ja aatelisust, mis on saatnud ning saadab Ugandimaa võitlejaid nii muinasajal kui tänapäeval. Vapikiri viitab miinijahtijate rollile olla mereoperatsioonide eesliinil.
Vapi kujundas Priit Herodes 2008.aastal.
 
ENS UGANDI
Sable, a ionic pillar with the eight-pointed star on the top, Argent. The shield is displayed on circlet Gules surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet is in letters Or the ship name UGANDI and the motto SEMPER ANTE – always forward.
The pillar symbolizes wisdom and knowledge, the eight-point star represents the guiding Northern Star. Silver represents allegiance, brightness and dignity which have guided the fighters of Ugandi (the ancient county) during ancient times as well as today. The ship’s motto is in line with the role of modern minesweepers that are in the front line of naval operations.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2008.
 
 
EML WAMBOLA (M311)
Hõbedasel kilbil on must kiil, millel kuldne sõjanui. Kilp on asetatud sinisele ringile, mida ümbritseb kuldne laevaköis.Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi WAMBOLA ningvapikiriAD UNQUEM – “naelapea pihta”. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Laev kannab muistse vabadusvõitluse kangelase nime ja tema vapp esitab tolleaegset tõhusat relva, mis sümboliseerib eestlaste kasitsetahet ning tugevust.
Vapi kavandas  Priit Herodes 2000.aastal.
 
ENS WAMBOLA
Argent, pile Sable charged with a war mace, Or. The shield is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet is in letters Or the name of the ship WAMBOLA and the motto AD UNIQUEM – onto nail´s head.
The war mace is a weapon used by ancient Estonians which symbolizes their fighting spirit and strength.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2000.
 
 
 
 
EML SULEV (M312)
Mustal kilbil kuldne hõbedase nööriga amb, millel hõbedane nool. Kilp on asetatud sinisele ringile, mida  ümbritseb kuldne laevaköis. Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi SULEV ning vapikiri CERTUM EST – asi on kindel. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Eesti rahvuseepose Kalevipoeg kohaselt oli muinaskangelase Sulevi relvaks amb.
Vapi kujundas Priit Herodes 2001.aastal.
 
ENS SULEV
Sable, a crossbow Or with string and arrow  Argent. The shield is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. The shild is displayed on circlet Azure surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident, Or. On the circlet in letters Or the name of the ship SULEV and the motto CERTUM EST – secure it is.
By Estonian national epos Kalevipoeg the crossbow is a weapon of Sulev, one of Estonia’s epic heroes.
The coat of arms is created by Priit Herodes in 2001.
 
 
EML VAINDLO
Sinisel kilbil on kaldristina põimitud hõbedased ja kuldsed vardad, nende kohal hõbedane täht-rist, milles punane Püha Jüri rist
Kilpümbritseb kuldne laevaköis. Ringil on kuldsete tähtedega laeva nimi VAINDLO ning vapikiri MEMENTO – mäleta. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.
Vapp viitab Vihula vallale, kuhu kuulub Vaindloo saar. Tähtrist sümboliseerib tuletorni, samuti rahvusvahelisi kaitsealaseid sidemeid..Püha Jüri rist meenutab 1721. aastal langenud Briti meremehi, kelle mälestusmärk on Vaindloo saarel. Laeva vapikiri viitab vajadusele alati meeles pidada meie riigi ja mereväe ajalugu.
Vapi kavandas Priit Herodes 2002.aastal.
 
 
ENS VAINDLO
Azure, doubled bars Or and Argent fretty per saltire. In the chief a four-pointed star Argent, charged with St. George cross, Gules. The shield is displayed on circlet Gules surrounded by plated rope and crowned with Neptune trident. On the circlet is in letters Or the ship name VAINDLO and the motto MEMENTO – remember.
The arms of this ship is based on Vihula parish coat of arms. The star is symbolizing a light tower on Vaindlo island as well as international defence cooperating. The cross of St. George remembers the British sailors who fell in 1721 and whose memorial plaque has been dedicated on Vaindloo Island.. The motto points to the needs always to remember the history of our Country and Navy.
The coat of arms is created by Mr. Priit Herodes in 2002.
 
 
--

Uudised

Pildid