Admiral Salza mälestustahvel

Admiral Salza'st:


Pilt: Reet Naberi raamatust "Eesti Merejõudude Juhatajad 1918-1940" 

 

Parun Hermann Alexander Eduard von Salza sündis 16.aprillil 1885 Haapsalus. Vabadussõja teenete eest autasustati teda Vabadusristi I liigi 3.järguga “väsimata kaastöö eest mereväe organiseerimise ja korraldamise töös”. 1925. aastal määrati Salza Eesti Merejõudude juhatajaks, kellena ta teenis riiki enam kui 7 aastat - 1.03.1925- 15.03.1932. 24.veebruaril 1928 ülendati ta kontradmirali auastmesse.

 

Tema iseloomustamiseks sobivad 1927. ja 1928.aastal koostatud atestatsioonid, mille all seisavad sõjaministri(te) ja nende abide allkirjad. Nii kinnitavad tollal kindralstaabi kindralmajorid Jaan Soots (VR I/1), Paul Lill (VR I/2) ja Nikolai Reek (VR I/2, II/2, II/3), et Salza on “alluvate hindamisel õiglane ja täiesti erapooletu, eeskujuliku kohusetundega, suudab ja oskab kasutada ning arendada alluvate kohusetunnet. Väljendab algatust, iseäranis väljaõppe organiseerimisel. Niisama on tema algatusel läbi viidud mitmed uuendused riidevarustuse, toitmise ja sisekorra alal. Iseloomujooned: hea psühholoog, oma isikliku mõju läbi on suutnud ohvitseride ja madruste ülevalpidamises palju paremusi tuua; on omas alluvate keskel lugupeetud ja populäär, elav, selge peaga. Otsustab kiirelt ja tabavalt, vastutust otsuste eest ei karda. Otsuste läbiviimisel püsiv ja järjekindel. Töö tulemused mereväes paistavad silma. Vilumus teenistuses igakülgne. On saanud hea teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse, oskab oma teadmisi ja kogemusi ära kasutada. Jälgib väljamaa erialakirjandust".

 

Admiral Salza on Eesti Reservohvitseride Kogu Mereväeohvitseride Sektsiooni (EROK MeVOS) juhtmõtte "Mereväeohvitser peab eeskätt meremees olema" autor ning paljudele tänapäeva mereväelastele oma töökuse ja merearmastuse poolest suureks eeskujuks. EROK MeVOS on asutatud admiral Salza auks tema 124. sunniaastapäeval, 16.aprillil 2009.

 

 

Mälestustahvel:

 
Foto: n-ltn Kuno Peek, 16.04.2010
 

  • Avatud - 16. aprillil 2010
  • Kavand - Arnold Johanson ja Raimond Lunev
  • Valmistaja - ?
  • Annetaja - Kaitseliit (Lääne Malev), Eesti Reservohvitseride Kogu (Läänemaa osakond, Mereväeohvitseride Sektsioon) ja Haapsalu Tarbijate Ühistu 

 

Admiral Salza 125.sünniaastapäeva puhul avati Haapsalus admirali ja tema isa mälestuseks pühendatud mälestustahvel. Mälestustahvel asub ajaloolise hoone (Karja tn 14) seinal, mis on admirali sünnikodu ja kus aastatel 1882-1918 töötas telegfraafi- ja postkontori ülemana admirali isa parun Eduard-Nikolai von Salza.

 

Tahvli avamisel osalesid juhtisikud Mereväest, Kaitseliidust (Lääne Malev, Meredivisjon), Eesti Reservohvitseride Kogust (Juhatus, Läänemaa osakond, Mereväeohvitseride Sektsioon). Lisaks Naiskodukaitse, Noorkotkaste, Kodutütarde, Haapsalu linnavalitsuse ning mitmete teiste institutsioonide esindajad. Samuti oli admirali heade sõnadega meenutama tulnud taasiseseisvunud Eesti esimene mereväe ülem mereväekapten Roland Leit. Mälestustahvli avamisel esinesid sõnavõttudega EROK Läänemaa osakonna esimees nooremleitnant Raimond Lunev, Kaitseliidu Lääne Maleva pealik major Arnold Juhans ja endine Mereväe ülem mereväekapten Roland Leit. Üritusele järgnes koosviibimine Lääne malevas, kus admiral Salza elust ja teenistusest andis ülevaate ajaloolane Reet Naber. Lisaks oli kõikidel huvilistel võimalik maleva pealiku eestvedamisel tutvuda Lääne maleva staabi hoonega.

Uudised

Pildid