Represseeritud mereväeohvitseride mälestustahvel

Represseeritud mereväeohvitseridele pühendatud mälestustahvlist:

 


Foto: n-ltn Kuno Peek, 25. mai 2010

 

  • Avatud: 21. novembril 2001
  • Asukoht: Mereväebaas, Talllinn
  • Mälestustahvli idee: Eesti Mereväelaste Kogu
  • Ohvitseride nimekiri: Peedu Sammalsoo (Eesti Mereväelaste Kogu liige)

 

Mälestustahvel on pühendatud Eesti merejõududes teeninud 49-le ohvitserile, kes 1940. aasta juunis olid tegevteenistuses ning hiljem represseeriti Nõukogude Liidu võimude poolt. Kokku 43 ohvitseri mälestuseks.

 

Nimekirjas ei kajastu need ohvitserid, kes olid teeninud Eesti Merejõududes, kuid 1940. aasta juunis enam tegevteenistuses ei olnud. Samuti ei ole nimekirja arvatud teisi tegevteenistuses olnud isikuid (sh allohvitsere, riigiteenistujaid, reakoosseisu jt).

 

Allikas: Reet Naber, Eesti Merevägi

 

--

Uudised

Pildid