Soome mereväes teeninud eestlaste mälestustahvel

Mälestustahvel Soome Mereväes teeninud eestlastele:

 

 

Foto: ltn Kuno Peek, 23.10.2010

 

  • Avatud - 4. septembril 2004
  • Asukoht - Eesti Meremuuseum, Paks Margareeta hoone, Tallinn

 

Mälestustahvli avasid pidulikult Soome Merejõudude juhataja kontradmiral Hans Holmström ja Soome Laevastikukildide esindaja Lars Eklund. Teisteseas osalesid tseremoonial veel Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts, Soome sõjaline esindaja Euroopa Liidu ja NATO juures viitseadmiral Esko Illi, Eesti Mereväe ülema kt kaptenmajor Ahti Piirimägi ning arvukalt teisi külalisi Eestist ja Soomest.

 

Tänusõnad vaprate meeste mälestajatele ja mälestustahvli organiseerijatele esitasid Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts, Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gildi esimees Ants Vaadre ja Meremuuseumi direktor Urmas Dresden.

 

Mälestustahvli avamisega tähistati ühtlasi ka 60 aasta möödumist ajast, mil Soome Mereväes teeninud eestlased pöördusid tagasi Eestisse.

 

Allikas: Reet Naber, Eesti Merevägi

 

--

Uudised

Pildid