Missioon

Kaitseliidu Meredivisjoni missioon (kpt-mjr Toomas Peek):

 

Meredivisjon on Kaitseliidu allüksus, mis koondab ja administreerib mereharidusele ja -kogemusele rajanevat ning riigikaitsetahte näol väljenduvat vabatahtlikku tsiviil- ja militaarsuutlikkust riigikaitseliste ning sellega seotud ülesannete lahendamiseks.
 

 

 

Kaitseliidu Meredivisjoni visioon (kpt-mjr Toomas Peek):

 

Meredivisjon osaleb esiisadelt meile pärandatud vabaduse ja omariikluse järjepideval ning puutumatuna tulevikku kandmisel, tehes seda läbi oma liikmete aatelise pühendumise, läbi tegeliku riigiteenimise ning selle eelduseks oleva reaalsuutlikkuse hoidmise ja arendamise.
 

 

 

Kaitseliidu missioon (KL Koduleht):

 

Kaitseliidu missioon on tagada ühiskonna kaitsevõime Kaitseliidu ülesannete spektri täitmisega: panustame selleks liikmete vaba aega, kaitsetahet ja nende sõjalist ja tsiviilkompetentsi, et säiliks Eesti iseseisvus ning suureneks inimeste turvatunne ja heaolu.

 

 

---------- 

Rubriigi koostas: n-ltn Kuno Peek

Viimati muudetud: 12.04.2017

Uudised

Pildid