KL Ülema käskkiri 2.12.1994 nr 195 - Sadama Malevkonna taasloomine (väljavõte Tallinna Maleva teatajast nr 10-11 1994)

Faili ei leitud serverist

Uudised

Pildid