Lipp

Kaitseliidu Meredivisjoni lipp:

 

Lipp pühitsetud: 25. mail 2002 (Kaarli kirik, piiskop Einar Soone).

Lipu kavandaja: Priit Herodes

Lipu annetaja: Toomas Peek

Foto: Kaupo Kikkas

 

 

Lipu kirjeldus:

 

Kaitseliidu Tallinna Maleva Sadama malevkonna lipu (alates 2004 Meredivisjoni lipp) sinisel lipukangal on valge noolrist, mille peal on kuldsest ankruketist ümbritsetud tumesinine sõõr, mille mõlemast küljest eendub hõbedane kindlusemüür sakmelise torniga. Nende vahel on püstiasendis hõbedane mõõk. Vardapoolses ülemises nurgas asetseb Kaitseliidu embleem. Lipukangast, mille suurus on 105 × 120 cm, ääristavad kuldsed narmad. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud Eesti riigivapi kolm sammuvat otsavaatavat lõvi.  

 

Kinnitatud: Kaitseministri 26. juuni 2002 määruse nr. 11 lisa (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=187736)   

Uudised

Pildid