Annetatud sümbolid

Annetatud sümbolitest:

 

Meredivisjoni ja tema liikmete ühise ning aktiivse panustamise tulemusel on annetatud Eesti Mereväele kaks lippu - 2003. aastal Miinilaevade Divisjoni lipp ning 2005. aastal Mereväebaasi lipp. Lisaks annetati 2004. aastal vapp Eesti Mereväe patrull-laevale Ristna.

 

Katkend Meredivisjoni pealiku vanemleitnant Toomas Peeki lipu annetamise tseremoonial peetud kõnest, 21.novembril 2005 Mereväebaasis:

 

"Lipupühitsemine rohkem kui 3000 aastat vana riitusena on üks vanimaid tänaseni säilinud pühadest toimingutest inimkonna kultuuriloos.

 

Tänases maailmas on väeosa lipul lisaks ajatusele ka kaks väga selget mõõdet -

 • Ühelt poolt on ta aliansisümboliks, mis kandes endas liitunud meeskonna hoiakuid ja püsiväärtusi, on väeosa kõrgeimaks identiteedi tunnuseks.
 • Teiselt poolt on ta vandesümboliks, tunnistades vendadeks erilises mõttes kõiki neid, kes käsi pühal lipukangal on andnud sõjamehe tõotuse."

 

 

Miinilaevade Divisjoni lipp:

 • annetatud 19. novembril 2003 Mereväebaasis
 • Annetaja: vanemleitnant Toomas Peek (Meredivisjoni pealik)
 • Lipu kavandi autor: Priit Herodes (Meredivisjoni liige)
 • Valmistaja: OÜ Lipuvabrik

Lipu andis Mereväe 85. aastapäeva pidulikul rivistusel Miinilaevade Divisjonile üle Eesti riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi President Arnold Rüütel. Lipu kujundus osutab Miinilaevade Divisjoni ülesannetele miinitõrje alal. Tseremoonial osalesid teisteseas kaitseminister Margus Hanson, Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste, Kaitsejõudude Peastaabi ülem kolonel Alar Laneman ning Mereväe ülem kaptenleitnant Jaan Kapp.

Viide Kaitseväe uudisele:
http://www.mil.ee/?id=959 (23.05.2010)

 

 

 

Mereväebaasi lipp:

 • annetatud 21. novembril 2005 Mereväebaasis
 • Annetaja: Kaitseliidu Meredivisjon
 • Lipu kavandi autor: Priit Herodes (Meredivisjoni liige)
 • Valmistaja: OÜ Lipuvabrik

Lipu andis Mereväe 87. aastapäeva pidulikul rivistusel Mereväebaasile üle Eesti riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi President Arnold Rüütel. Mereväebaasile annetatud lipul on kujutatud Mereväebaasi vapp taustaks kaks kuldset ristatud ankrut - meremeeste kaitsepühaku Nikolause atribuuti ning paljastatud teraga mõõk – Püha Miikaeli tunnus. Tseremoonial osalesid teisteseas ka Riigikogu esimees Ene Ergma ja kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

 

Viide Kaitseliidu uudisele: http://www.kaitseliit.ee/index.php?op=news&news_id=159 (23.05.2010)

 

 

 

EML Ristna vapp:

  

 • Laev - EML RISTNA, P422
 • Annetatud - 14. mail 2004
 • Annetaja - vanemleitnant Toomas Peek, KL Meredivisjoni pealik
 • Kujundus - Priit Herodes
 • Meister - Peedu Rannaste, Pisigeko OÜ
 • Materjal - pronks

 

STATUUT: EESTI MEREVÄE PATRULL-LAEVA RISTNA VAPP.

 

Kirjeldus: kuldsel kilbil on punane püstpalk, mille ülaosas hõbedane kaheksaharuline täht. Kummalgi pool palki püstasendis punane mõõk.

Selgitus: vapivärvid sümboliseerivad ustavust, vaprust ja sihikindlust ning viitavad ühtlasi Soomele – riigile, kus laev ehitati ja kust ta relvavendadelt kingiks saadi. Püst-palk tähistab Ristna punast tuletorni, täht teednäitavat majakatuld, Põhjanaela ja kom-passiristi. Mõõgad on lahinguvendluse sümbol.

Laeva täisvapil on kilp paigutatud sinisele ringile, mille ülemisel poolel on laeva nimi, alumisel poolel moto FAMA SEMPER VIVIT – maine elab igavesti. Ringi ääristab väljastpoolt kuldne laevaköis, seestpoolt kuldne kontuur. Ringi kroonib Neptuni kuldne kolmikhark.

Tallinn, 14. juuni 2003

Priit R. Herodes
 

Väljavõte vanemleitnant Toomas Peek’i (annetaja) poolt RISTNA’le vapi annetamisel 14.05.2004.a. peetud kõnest:


Vapp kui antiikse sõjamehe kilp on relva märgistamise sümboliks. Ta on sõjameeste seisuse ja rüütlite isiklik tunnus. Nagu rüütlit, nii tuntakse ka sõjalaeva tema vapi järgi. Sõjalaeva vapil on kaks mõõdet. Ühelt poolt on ta pretensioonivapp – merevalitseja vapp, mis näitab tema õigust antud alale ja tiitlile. Teiselt poolt on ta alianssvapp, mis kandes endas liitunud meeskonna hoiakuid ja püsiväärtusi, on sõjalaeva kõrgeimaks intenditeedi tunnuseks.

Uudised

Pildid