üldkoosolek

Meredivisjoni üldkoosolekust:

 

Üldkoosolek on Meredivisjoni liikmeskonda siduv olulisim iga-aastane üritus (1 kord aastas). Üldkoosolekul osalemine on liikmetele tugevalt soovitatav, sest muidu võib tekkida olukord kus puudub vajalik kvoorum otsuste langetamiseks. Juhul kui liikmel puudub võimalus osaleda, siis on tuleb saata e-kirjaga volitus personalipealiku e-posti aadressile. Volituses esitada volitaja ja volitatava nimed.

 

Üldkoosolekul arutatakse teisteseas järgmisi teemasid:

 • Tallinna Maleva pealiku eelmise aasta aastakäsu täitmise ülevaade;
 • Tallinna Maleva pealiku järgmise aasta aastakäsu tutvustamine;
 • liikmeskonna ülevaade - liikmete arv, liitujad-lahkujad;
 • aasta jooksul toimunud riigikaitselised üritused ja nendel osalemised;
 • aasta jooksul toimunud muud üritused ja nendel osalemised (nt sport, seltsielu, välissuhtlemine jt);
 • juhatuse tegevuse kokkuvõte ja uue juhatuse liikme valimine;
 • koostöö Mereväega (detailsem ülevaade ühistegevustest);
 • ergutamised (liikmetele omistatud auastmed, aumärgid ja tänukirjad);
 • Meredivisjoni pealiku üldhinnang eelmisele aastale;
 • uue aasta aastaplaani tutvustamine;
 • Mereväe esindaja sõnavõtt;
 • muud asjakohased sõnavõtud jpt.

 

Üldkoosolekule järgneb kokkutulnud relvavendade traditsiooniline vennaseine. Selle käigus nauditakse muusikalisi ettekandeid ja maitsvaid suupisteid ning suheldakse seltskondlikult. 

 

Meredivisjoni üldkoosolekud on toimunud Mereväebaasis, Jüriöö pargi kõrval asuvas lokaalis "Roheline ämblik", Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis, legendaarse aurik-jäälõhkuja "Suur Tõll" pardal ja mujal.

 

 

Pildil: Meredivisjoni üldkoosolek 2010 Mereväebaasis, 25.03.2010.

Foto: ltn Kuno Peek

 

Pildil: Meredivisjoni üldkoosolek 2008 lokaalis "Roheline ämblik", 07.02.2008.

Foto: ltn Kuno Peek

 

----------------------------------------

 

Uudised

Pildid