Liikmete tunnustamine

Liikmete tunnustamisest:

 

Tegevus ja panustamine riigikaitsesse Meredivisjoni kaudu toimub vabatahtlikkuse alusel. Erinevad õppused, sõjalised ja mittesõjalised harjutused, koostöö projektid, analüüsid jms. nõuavad osalejatelt erineval määral pingutust ja panustamist.

 

Meredivisjoni juhatus registreerib kõik ellukutsutud ja vahendatud tegevustel osalenud liikmete osalused ning võimalusel ka panustamise ulatused. Aasta lõpus teeb juhatus kokkuvõtteid sooritatud tegevustest ning liikmete aktiivsusest ja panustamisest. Tublimaid liikmeid esitatakse sobivusel tunnustamiseks aumärkidele (Meredivisjoni teenetemärk, Kaitseliidu teenetemärgid). Lisaks vastavalt võimalustele esitatakse teenekaid ja nõutud tingimused täitnud liikmeid auastme andmisele.

 

 

 

Tingimused reservväelasele (ohvitserile) auastme andmiseks (alus: KVPS juhendiga 30.11.2009): 

 1. Omandatud ülendamist taotletavale auastmele vastav sõjaline kvalifikatsioon (väljaõpe, osalenud õppekogunemisel, õppusel või rahvusvahelises sõjalises operatsioonil);
 2. Määratud ülendatavale auastmele vastavale sõjaaja ametikohale;
 3. Välja teenitud järgmise auastme ülendamiseks eelmise auastme andmisest nõutav teenistusaeg (täitunud auastme vanus):
  • major, kaptenmajor: 8 aastat
  • kapten, vanemleitnant: 8 aastat
  • leitnant: 6 aastat
  • nooremleitnant: 6 aastat
  • lipnik: 4 aastat
 4. Sooritatud ettenähtud üldfüüsiline test (vähemalt 190 punkti)
 5. Ohvitseri jätkuvalt laitmatu käitumine (Reservväelast, kes kannab karistust distsiplinaarsüüteo või kuriteo eest, ei esitata auastme ülendamiseks).
 6. Spetsiifilised tingimused konkreetsele auastmele:
  • Nooremleitnant - kõrgharidus, rühmaülema ettevalmistus ning eelmise auastme saamisest möödunud perioodil osalenud sõjalisel õppusel või läbitud sõjaline täiendkoolitus;
  • Leitnant - kõrgharidus, rühmaülema ettevalmistus ning eelmise auastme saamisest möödunud perioodil osalenud sõjalisel õppusel või läbitud sõjaline täiendkoolitus;
  • Kapten, vanemleitnant - kõrgharidus, kompaniiülema ettevalmistus ning eelmise auastme saamisest möödunud perioodil osalenud sõjalisel õppusel või läbitud sõjaline täiendkoolitus;
  • Major, kaptenmajor - kõrgharidus, pataljoniülema ettevalmistus ning eelmise auastme saamisest möödunud perioodil osalenud sõjalisel õppusel või rahvusvaelises sõjalises operatsioonis ning läbitud sõjaline täiendkoolitus;

Uudised

Pildid