Vormi kandmine

Vormi kandmise nõuded Meredivisjoni liikmetele:

 • Ohvitserid ja allohvitserid kannavad vormi kooskõlas oma auastme ja väeliigi nõuetega.
 • Auastmeta kaitseliitlased (sh reamehe auastet omavad liikmed) kannavad
  • väliharjutuste ajal (lasketiirus, maastikul, valvekorras jms) Maaväe välivormi
  • pidulikel üritustel (üldkoosolek, tähtpäevad, tseremooniad) Mereväe tavavormi, asendades vormikuue pulloveriga.


Vormikandmise üldnõuded:

 • Vormi kantakse:
  • teenistusülesannete täitmisel koos ettenähtud eraldusmärkidega
  • välisriikides toimuvatel riigikaitsega seotud üritustel vastavalt kokkulepetele
 • Vormi võib kanda:
  • tähtsamatel perekonnaüritustel (oma või pereliikme pulmad, tähtsamad juubelid jms),
  • Kaitseväe ja Kaitseliidu tseremooniatel (Vabariigi aastapäeva ja Võidupüha paraadid, liputseremooniad, teenetemärkide ja auastmete kätteandmised jt),
  • Eesti riigiasutuste ning välisriikide sõjaliste ja diplomaatiliste esinduste poolt korraldavatel üritustel,
  • muudel üritustel, kus kutsel esineb märge vormi kandmisõiguse kohta (Välivorm / Tavavorm / Õhtuvorm),
  • traditsioonilistes teatrites ja kontserdisaalis (nt Estonia, Draamater, Nokia, Vanemuine, Endla jt teatrimajad),
  • kaitseväelaste pulmades ja matustel.
 • Vormi on keelatud kanda:
  • meelsust väljendavatel üritustel ja meeleavaldustel, mis võivad diskrediteerida Kaitseväge.

Erinõuded vormi kandmisel:

 • Keelatud on kanda vormiriietust kombineeritult erariietusega ja teiste riikide sõjaväevormi elementidega,
 • Keelatud on kanda silmatorkavaid ehteid (kulmu-, nina-, keele- ja hambakaunistusi),
 • Keelatud on koos välivormi või töövormiga ehete kandmine, va abielu sõrmus,
 • Tavavormiga on lubatud kanda kuni kahte sõrmust, millest üks on abielusõrmus,
 • Välimus peab olema korrektne ja tagasihoidlik (soeng võimaldab mütsi korrektset kandmist, habe aetud, küüned ei ulatu üle sõrmeotste), 
 • Keelatud on väljaspool siseruume ning väeosa või asutuse territooriumil viibimine ilme peakatteta. 

Uudised

Pildid