Liikmemaks

Kaitseliidu liikmemaks:

 

Alates 2005. aastast on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu liikmemaks. Liikmemaksudena laekunud raha antakse üksuse/allüksuse juhatuse kasutusse ja selle kasutamise otsustab ainult konkreetne juhatus. Liikmemaksust vabastamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus juhatusele. Maksusid saab tasuda ainult pangaülekandega! 

 

 

Liikmemaksu määr ja tähtaeg:

 

Liikmemaks kogusummas 12.00 eurot aastas tuleb tasuda hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks.

 

 

Rekvisiidid ülekande sooritamiseks:

 

Saaja: Kaitseliit

Saaja konto: 10022002422007

Summa: 12.00 eur

Selgitus: 3TAL / Liikme nimi kelle eest makstakse / Liikmemaks 2017

Viitenumber: 62020100122

 

 

Pank: AS SEB Pank

Aadress: Tornimäe 2, 15010, Tallinn, Eesti

SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X

IBAN: EE4610 10022002422007 

Uudised

Pildid