Atesteerimine

Atesteerimine koosneb kahest osast. Esimeses osas tuleb kaitseliitlasel läbi suulise ettekande tõestada, et tunneb hädakaitset ja hädaseisundit ning algteadmisi meditsiinist. Teises osas tuleb läbida relvaeksam ehk selgitada relva tööpõhimõtteid ja ohutustehnikat ning viia läbi relva mittetäielik lahtivõtmine-kokkupanek.

 

Atesteerimised toimuvad malevates, reeglina kord kuus. Täpsem info kuupäevade ning harjutustundide kohta saab Meredivisjoni väljaõppepealikult või Tallinna Maleva staabist.

 

 

Atesteerimise läbimine ei ole kohustuslik, kuid ilma sooritamata puudub võimalus osaleda laskmistel ning laskmiste ja relvadega seotud väljaõppeüritustel. Meredivisjoni juhtkond soovitab kõikidel kaitseliiduga liitunutel atesteerimine läbida.

 

 

Uudised

Pildid