Vandetõotus

Kaitseliidu pühalikust (vande)tõotusest:

 

Pärast Kaitseliitu vastuvõtmist korraldatakse esimesel võimalusel uutele liikmetele avaliku pühaliku tõotuse andmise tseremoonia. Kaitseliitlase pühalik tõotus on järgmine:

 

«Mina tunnistan Eesti Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksmapandud riigikorda, töötades ausasti Kaitseliidu põhimõtete järgi. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti juhatuse määrused ja korraldused täidan tõrkumata.» 
 

 

Tõotuse andmise kohta koostatakse akt, millesse kantakse järgmised andmed: aeg, koht, pühaliku tõotuse sõnade ettelugeja ja pühaliku tõotuse andjad (nimekiri). Aktile kirjutavad alla üksuse pealik ja üks juhatuse liige ning see saadetakse maleva staapi, kus tehakse tõotuse andmise kohta sissekanne teenistuslehele. Kaitseliidu pühalik tõotus antakse üks kord.

 

Kaitseliidu tõotus on reguleeritud Kaitseliidu põhikirjaga, punktid 3.14 ja 3.15.

 

 

Tõotuse andmise traditsioonid Meredivisjonis:

 

Hetkel toimub pühaliku tõotuse andmine Meredivisjoni uutele liikmetele Tallinna Maleva juures, ühiselt teiste maleva allüksuste uute relvavendadega. Malevas on traditsiooniks korraldada vandetõotuse andmist maleva staabi juures Kaitseliidu aastapäeval 11. novembril ja Vabariigi aastapäeva eelõhtul 23. veebruaril. Rituaal toimub pimedal ajal, maleva lipu all põlevate tõrvikute ja napalmitünnide ning mõõga ja trummilöökide taustal.

 

Meredivisjon on oma uutele liikmetele korraldanud ka ise kaks pidulikku vandetõotuse andmise tseremooniat:

  • 25. mail 2002, Meredivisjoni lipu pühitsemise päeval andsid 10 liiget  vandetõotuse Kaarli kirikus piiskop Einar Soone eeslugemisel;
  • 5. detsembril 2003, koos Toompea malevkonna uute liikmetega andsid Riigikogu valges saalis 40 Meredivisjoni liiget Kaitseliidu vandetõotuse.

 

 

Väljavõte 5. detsembril 2003 Meredivisjoni pealiku vanemleitnant Toomas Peek'i poolt peetud kõnest vandetõotuse andmist ootavatele relvavendadele Riigikogu valges saalis:

 

"Vanne, kui arhailise õiguse maagia, on kestnud ja säilinud läbi aegade ning on sama ajatu kui inimühiskond. Vande tugevus on teda kandnud ja kinnitanud ka meie põhjamaa kultuuri.

 

Kristlikus mõttemaailmas pole ükski öeldud sõna pelgalt kindla tähendusväljaga häälikukombinatsioon. Sinu vandel-tõotusel on Sinu vere maitse, see on kui lunastus, mis määratleb Sinu saatuse.

 

Truudusevanne – see on vasalli tõotus oma isandat teenida, see on kett mis aheldab Su tänase sündmuse külge ja hoiab Sind selles küsimuses muutumatuna meie muutuvas maailmas.

 

Kuningas Saalomonile kuuluvad õpetussõnad: „ Kui Sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast. Täida mida tõotad! Ära lase, et Sinu suu saadab Su ihu pattu tegema, ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus“.

 

Austatud kaitseliitlased. Hetke pärast toimub riitus, misjärel maailm ei ole Teie jaoks enam endine. Jumalikku väge kandvate pühade lipukangaste all asetate Te käe peaingel Miikaeli atribuudile, relvade kuninga mõõga paljastatud terale, et lausuda Kaitseliidu pühaliku tõotuse ülevad sõnad.

 

Vaimu vabadustesse siruta juured, maa ja tule ja vee ja tuule peal anna vanne, see Su tõotus, mis püsima jääb.

 

Ja mälestust tänasest päevast kandke kui vandesümbolit läbi aegade."
 

 

 
Foto nr 1: Meredivisjoni liikmed vandetõotust andmas piiskop Einar Soone eeslugemisel Kaarli kirikus, 25. mai 2002. Foto autor Boris Mäemets.

 

 

Foto nr 2: kaitseliitlane Pelle Peek kinnitamas tõotuse andmist. Kontrollib Meredivisjoni pealiku asetäitja ltn Raivo Noorhani, 25. mai 2002. Foto autor Boris Mäemets.

 

 

Foto nr 3: Meredivisjoni liikmed koos pealiku v-ltn Toomas Peek'iga vandetõotuse andmise ootel Riigikogu valges saalis, 05. detsember 2003. Foto autor Boris Mäemets. 

Uudised

Pildid